Has de visitar els apartats anteriors abans de visitar aquest
Información del curso
Informació del curs
Avaluació de projectes
img_index

Aquestes activitats t'ajudaran a revisar, repassar i fixar els aspectes conceptuals del curs de manera autònoma.

© DIBA 2011

Índex:

 • 1.- Activitats autoformatives

  • 1.1.- Característiques, fases i finalitat de l’avaluació de projectes
  • 1.2.- Aspectes que avaluar d’un projecte
  • 1.3.- Planificació de l’avaluació de projectes
  • 1.4.- Característiques dels objectius
  • 1.5.- Requisits de l’avaluació
  • 1.6.- Requisits i riscos de l’avaluació
  • 1.7.- Agents avaluadors
  • 1.8.- Quadres de comandament
  • 1.9.- Control i seguiment del projecte
  • 1.10.- Control i avaluació del projecte
  • 1.11.- Mètodes quantitatius i qualitatius de l’avaluació de projectes
  • 1.12.- Conceptualització del tractament de la informació
  • 1.13.- Execució del procés d’avaluació de projectes
  • 1.14.- Actors i rols del procés d’avaluació
  • 1.15.- Intervenció activa i passiva en l’avaluació
  • 1.16.- Estructura de l’informe d’avaluació del projecte