Taules dinàmiques

Les taules dinàmiques són taules de dades que permeten resumir i analitzar valors mitjançant creuaments de dades. Cal notar que, a més a més, es dóna la possibilitat de generar gràfics dinàmics a partir d'aquestes taules, de manera que permeten un bon anàlisi dels valors amb els que es treballa.