Resolució d'hipòtesis

Les eines Cerca l'objectiu i Solver permeten plantejar una situació hipotètica de les dades del full i mostrar els diferents escenaris que es poden donar. Cal resaltar que Solver ho fa en base al plantejament d'uns objectius i restriccions que indica l'usuari, mentre que Cerca l'objectiu no permet incloure condicions específiques.