Tipus de diapositives per a disposar informació

Ms PowerPoint 2010 presenta diferents tipus de diapositives segons es vulgui disposar la informació. Aquests models permeten crear presentacions amb diferents elements i visualitzar els continguts de forma molt variada.