Introducció

En aquest manual es pretén dotar de diverses eines de gestió i estratègies al personal que habitualment realitza les tasques d’organització i assignació de recursos a les diferents brigades que desenvolupen el manteniment dels espais verds d’un municipi.

D’aquesta manera, es vol facilitar la feina per enfrontar-se al dia a dia, alhora que es pretén ajudar a optimitzar l’assignació de recursos disponibles, ja siguin, aquests, recursos humans o recursos de maquinària i eines.

Per poder programar les tasques adequadament, prèviament s’ha de tenir clara la temporalitat, per definir la tipologia de feines que cal realitzar en cada època de l’any, i que quedaran reflectides en el calendari anual de programació.

El control, per tant, serà de vital importància, tant si el manteniment es porta a terme per les mateixes brigades o per empreses externes. I coneixerem els documents necessaris per organitzar-ho.