El cicle de la formació

Cas

Nivell d’adequació d’un pla de formació

El quadre següent reflecteix l’activitat de formació dels darrers anys. Es tracta d’analitzar les dades per copsar l’evolució de la formació sobrevinguda, d’una banda, i el nivell d’adequació de les accions formatives, de l’altra.


  2011 2012 2013 2014
Formació planificada 80% 67% 63% 68%
Formació sobrevinguda 15% 28% 32% 27%
Ajuts a la formació externa 5% 5% 5% 5%
Oferta formativa planificada
Cursos fets 70% 80% 84% 85%
Cursos NO fets 30% 20% 16% 15%
Nivell d’abandonament 19% 15% 14% 14%

Oferta formativa planificada 2015
AF Modalitat Durada Inscrits Edicions Abandonament
Curs 1 Presencial 8 h 19 1
Curs 2 Semipresencial 24 h 30 2 8%
Curs 3 Presencial 30 h 8 No fet
Curs 4 Presencial 20 h 7 No fet
Curs 5 En línia 30 h 40 2 17%
Curs 6 Presencial 8 h 17 1 6%
Curs 7 Presencial 8 h 29 2
Curs 8 Presencial 5 h 24 1
Curs 9 Semipresencial 20 h 28 2 7%
Curs 10 Semipresencial 16 h 36 2 6%
Curs 11 En línia 20 h 25 1 12%
Curs 12 Presencial 8 h 25 2
Curs 13 Presencial 20 h 15 1 13%
Curs 14 Presencial 24 h 5 No fet
Curs 15 Presencial 8 h 19 1 5%
Curs 16 Presencial 5 h 15 1
Curs 17 Semipresencial 20 h 22 1 10%

Qüestions per reflexionar

  • A què respon el creixement de la formació sobrevinguda a partir de l’any 2011?
  • Quina lectura podem fer de les dades sobre els «cursos no fets»?
  • Com és que aquesta dada decreix?
  • El nivell d’abandonament fa referència als participants que no finalitzen el curs o que no obtenen l’acreditació corresponent. Quines poden ser les causes d’aquest abandonament?
  • A l’oferta planificada per al 2015, hi ha un grup de cursos que no han obtingut una inscripció suficient i no s’han organitzat. Quins en poden ser els motius? L’oferta respon a una anàlisi de necessitats prèvia?
  • Quina lectura podem fer de les dades d’inscripció?
  • I de les relacionades amb l’abandonament?
  • Quines altres dades ens podrien ser útils abans de prendre decisions?
Pujar