El cicle de la formació

Resum

Per tancar aquesta anàlisi s’ofereixen 10 recomanacions, a manera de recapitulació de tot el que s’ha exposat prèviament sobre el cicle formatiu, però també com a guia d’actuació en tota la gestió integral de la formació.

  1. Comuniqueu-vos amb l’equip directiu. Heu de saber per a qui treballeu i amb quina finalitat. La formació no és una tasca que s’hagi de fer per rutina, sinó per oferir un servei necessari per al bon funcionament de l’organització. Identifiqueu, també, els altres agents implicats en la formació i transmeteu un missatge clar que la formació «és cosa de tots», no només del responsable de formació o del departament. En aquest sentit, cal promoure i potenciar el paper de les comissions de formació.
  2. Gestioneu els recursos eficaçment. Per definició, els recursos —humans i materials— són limitats. Caldrà que feu un recompte de tot el que teniu disponible (començant pel pressupost) i que l’administreu de la millor manera en funció dels objectius que us marqueu i amb criteris de priorització sòlids. Tingueu com a directriu aquesta senzilla idea: val més fer poc i bé que molt i malament. Procureu disposar, també, d’una mínima infraestructura de suport: instal·lacions, mitjans materials, eines informàtiques…
  3. La formació s’adreça a persones adultes. En la formació, la persona és autònoma, incorpora el seu bagatge vital i professional, està orientada als objectius i a l’aplicabilitat (adequació al lloc de treball) i té valors i creences propis. Enfoqueu, doncs, la formació segons aquestes característiques, especialment en els estadis de disseny i impartició.
  4. Analitzeu les necessitats. Una bona anàlisi de necessitats facilita tot el procés posterior del cicle formatiu. Cal esbrinar quins són els reptes, els problemes o els propòsits de l’organització i comparar la situació desitjada amb l’actual. Hi haurà elements que no dependran de la formació, però d’altres sí, i aquí és on el vostre paper és essencial. Encara que sigui de manera modesta i amb pocs mitjans, no deixeu de fer una anàlisi de necessitats per tal d’elaborar un pla de formació ajustat a la realitat.
  5. Sigueu exigent amb els dissenys formatius. Quan hàgiu de triar una solució formativa per donar resposta a una necessitat, no us conformeu amb opcions generalistes o de catàleg. Cal seleccionar el que és realment eficaç i ajustat al lloc de treball, i això pot suposar una «personalització» del disseny, en continguts, metodologies o materials. Demaneu als vostres proveïdors de formació que facin un producte a mida; és a dir, adaptat a la necessitat concreta, a l’entorn de treball i al públic objectiu de la formació.
  6. No us limiteu a fer «el de sempre». No apliqueu el lema de «per a qualsevol tipus de problema tinc un curs». Hi ha diverses solucions formatives que no són les clàssiques sessions presencials a l’aula. Fomenteu-ne alternatives, com ara les eines d’ajuda, la formació al lloc de treball, els materials autoformatius, l’aprenentatge accidental, la formació en línia i semipresencial, etc. Així i tot, no us deixeu enlluernar per les noves tecnologies; es pot ser igual d’eficaç amb un paperògraf que amb una pantalla d’ordinador. El que importa és el disseny formatiu.
  7. Avalueu per millorar. Avaluar representa un exigència de qualitat de tot el cicle formatiu. Si voleu demostrar que la formació és útil i ofereix resultats, no dubteu a implementar un procés avaluador. El més fàcil i econòmic és avaluar el nivell de satisfacció; d’aquí en podreu treure dades valuoses per reenfocar les accions formatives dutes a terme. Convé introduir de manera progressiva l’avaluació dels aprenentatges. Altres nivells, com l’avaluació de la satisfacció, només es justificaran en accions puntuals, però us poden aportar informació qualitativa de gran valor.
  8. Afavoriu la transferència. La feina del responsable de formació no hauria d’acabar amb la impartició. Encara que no avalueu formalment el nivell 3 (canvi de conducta, transferència) feu el possible per aconseguir que les persones apliquin al seu lloc de treball el que han après i parleu amb els agents implicats per detectar les barreres que dificulten l’aplicació de les noves competències.
  9. Aprofiteu les potencialitats del personal de l’organització. Totes les persones que treballen a l’organització conformen una comunitat d’aprenentatge. Si gestioneu adequadament aquest coneixement i experiència podreu assolir més resultats en termes d’aprenentatge informal. Podeu crear un equip intern de formadors que complementin les accions fetes amb proveïdors externs. El/La formador/a intern/a aportarà flexibilitat, adaptació al lloc de treball i context organitzatiu.
  10. Estigueu atents als canvis. Sigueu proactius i eviteu actuar constantment per reacció. En la mesura del que sigui possible, cal que us avanceu als problemes i estigueu al corrent de tot el que afecta l’organització, el sector i l’entorn. Tampoc no us oblideu de reciclar-vos pel que fa a temes tècnics de formació: nous serveis, productes, estratègies formatives… Finalment, no deixeu de banda el «màrqueting intern»: veneu els vostres resultats i manteniu una bona comunicació i coordinació amb tots els agents.
Pujar