La planificació i l’organització com a hàbit

Objectius

  • Conèixer les eines bàsiques per establir prioritats i objectius.
  • Identificar hàbits que afecten negativament la gestió del temps.
  • Treballar i analitzar una escaleta personal d'ús del temps.
Pujar