La planificació i l’organització com a hàbit

Bibliografia i enllaços web

CASADO, L. (2002) Aprender a organizar el tiempo. Barcelona: Paidós.

El temps s'ha convertit en un problema per a la majoria dels professionals, i amb especial intensitat per a les persones que ocupen càrrecs directius. La resposta consisteix, en moltes ocasions, en una frenètica carrera de fons contra el rellotge. El resultat sol ser altament insatisfactori i, a més, provoca efectes secundaris en la salut personal i organitzacional, acaba per afectar la vida familiar i social. Aquesta situació de conflicte amb el temps, d'escàs èxit, no és l'única alternativa.

COVEY, S.R.; MERRILL, A.R.; MERRILL, R.R. (1996) Primero lo primero, reflexiones diarias. Barcelona: Paidós.

Aquesta obra és el resultat d'aplicar les revelacions d'“Els set hàbits de la gent altament efectiva” als problemes quotidians de les persones que han de fer front a les exigències cada vegada majors de la seva vida personal i, sobretot, laboral. És un veritable manual per enriquir les nostres relacions amb els altres, aconseguir la pau interior i disposar de la confiança necessària per augmentar la qualitat de tot el que fem: decidir què és el veritablement important, aconseguir fites valuoses i portar una vida plena, gratificant i equilibrada.

POELMANS, S. (2005) Tiempo de calidad. Calidad de vida. Barcelona: McGraw-Hill.

Guia pràctica per a aquelles persones que busquen maximitzar la qualitat del temps que gaudeixen amb la seva família, els amics i companys, mentre mantenen una carrera professional i personal en el vertiginós entorn laboral i professional d'avui.

Pàgina web de Stephen R. Covey.

Permet accedir als abstracts de les seves obres principals i enregistrar-se a la Covey community. Pàgina en anglès.

Pujar