La planificació i l’organització com a hàbit

6. Compromís en comptes de sacrifici

Substituir el sacrifici pel compromís pronostica millor qualitat de feina i millor qualitat de vida a la feina.

Certs passos afavoreixen reemplaçar el sacrifici pel compromís en l'organització:

  • Centrar-se en el que nosaltres i les persones que ens envolten desitgem. Evitant prendre decisions amb la perspectiva de la necessitat d'“haver de fer” i no de “voler fer”.
  • Fer que els/les col·laboradors/ores sentin que els resultats els pertanyen. El sentit de pertinença depèn de que hi hagi la llibertat perquè les persones triïn el seu propi camí per obtenir resultats i que el treball s'organitzi de forma que la gent senti que realitza un treball complet i no només una part.
  • Estimular un sentit de contribució i servei. Cada unitat té la seva pròpia contribució per al negoci de la seva organització i la gent que en forma part, les seves contribucions per a la unitat. Si es percep la utilitat de la nostra contribució a l'objectiu final de l'organització és més fàcil que ens hi comprometem. L'interès personal és llavors el mateix interès que el de l'organització.

En definitiva, l'orientació a resultats requereix d'un compromís intern, que no és el mateix que un esperit de sacrifici per uns objectius establerts externament, ni una recerca d'aprovació del propi rendiment per part d'altres.

En aquest sentit, l'orientació a resultats dels equips, en l'àmbit individual, és fruit de diversos elements com són:

  • Un compromís amb la tasca.
  • Un sentit de pertinença a un sistema amb una finalitat o fita comú.
  • Una assumpció de responsabilitat sobre les pròpies contribucions a aquesta fita.

D'aquest compromís motivat internament és des d'on es pot disposar llavors de la perspectiva crítica necessària i la convicció interna per acceptar unes fites desafiants i alhora objectius restrictius però realistes, que estimularan el seu assoliment.

L'objectiu és allò que dóna sentit a allò que fem. Sense objectius clars i definits, les tasques, de manera aïllada, tenen un sentit limitat. Una bona definició d'objectius facilita la presa de decisions, i ens permet ser més eficients.

Pujar