La planificació i l’organització com a hàbit

7. Allò urgent i allò important

Stephen Covey ens introdueix el concepte de gestió del temps a través d'una metàfora:

“Si hi hagués un banc que et donés cada matí 1440 monedes d'or i cada nit et prengués les monedes que no has fet servir, que faries? Segur que gastaries durant el dia fins a l'última moneda, oi?

Doncs be, aquest banc existeix i es diu temps. Cada dia et lliura 1440 minuts i al final del dia et pren els que no has usat. Per tant depèn de tu com uses aquestes precioses monedes anomenades temps.

Això em porta a la pregunta “que és el temps”? La resposta és que és un recurs que no es pot emmagatzemar, no es pot reemplaçar o no té substituts i finalment no es pot deixar de consumir.”

I conclou: “La gestió del temps és determinar com usem el nostre temps per aconseguir els nostres objectius en el menor temps possible”.

Certament, el recurs temps té set característiques que el defineixen:

  1. És atípic, no és comparable amb un altre element.
  2. És mesurable, amb precisió.
  3. És immodificable, no s'atura ni s'allarga.
  4. És fungible, s'utilitzi o no s'utilitzi, és irrepetible i es destrueix.
  5. És equitatiu, tots disposem de la mateixa quantitat. Canvia la manera en què cadascú l'utilitza.
  6. És indispensable, sense el temps, cap projecte seria viable.
  7. És inexorable, tot el que sabem sobre el temps és que flueix, inexorable, en una sola direcció. Tot el que podem fer és utilitzar-lo, millor o pitjor, mentre arriba.

El temps necessari per realitzar qualsevol activitat humana sempre ens sembla insuficient i admirem aquelles persones que saben invertir-lo en aconseguir fer el que realment desitgen.

La realitat és que moltes persones no treballen, sinó que són «treballades» per estímuls externs de tot tipus, cosa que implica que tan sols reaccionen en lloc d'actuar. Cal atendre a qualsevol hora del dia els clients, el cap, els companys, etc.

Algunes persones resolen aquest problema allargant la seva jornada laboral, ja que no tenen prou temps per realitzar tota la feina a causa de la presència dels «lladres de temps» inoportuns.

Aquesta manera d'actuar i l'estrès que origina el fet de viure constantment sota pressió té una sèrie de conseqüències negatives, tant a títol personal com professional. En l'àmbit professional, el cansament físic i mental que es produeix, la disminució de les expectatives, la falta de motivació i les frustracions provoquen menys eficiència i satisfacció personal.

Enfront d'aquesta realitat, és necessari administrar aquest recurs correctament. Per a això cal començar plantejant-nos quins són els objectius que perseguim… i dedicar més temps al treball estratègic que al treball operatiu.

El treball estratègic és aquell treball que realitzes per decidir què faràs i l'operatiu és fer el que has decidit o portar-ho a la pràctica.

Si t'equivoques en el treball estratègic decidint fer alguna cosa que no et generarà valor, fer-ho no tindrà sentit, només et farà perdre temps, per tant és important que li dediquis temps al treball estratègic.

Aquesta reflexió et permetrà prioritzar en el teu dia a dia: ser més estratègic que operatiu, prendre decisions encertades sobre l'ús del temps, fer el que sigui important en la teva vida i no perdre temps.

L'aparició de fites que s'han d'aconseguir en terminis concrets, gairebé sempre curts, obliga a adoptar noves actituds per utilitzar el temps amb la millor eficiència possible.

Pujar